verantwoording sitemap mail

De informatie op deze website is - zoals veel data op internet - een "open source" en komt uit openbare bronnen die ook via andere kanalen kunnen worden teruggevonden.
De informatie is niet gecontroleerd op juistheid.
 
Publicatie vindt plaats onder de 
Creative Commons Naamsvermelding - Gelijkdelen Licentie:

NaamsvermeldingDe gebruiker dient bij het werk de onderstaande auteursnaam en website- naam vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk):

Hans van der Kruijf
www.franceglance.info

 

Gelijk delen — Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend worden verspreid krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie, een gelijksoortige of een compatible licentie


Hans van der Kruijf
januari 2012