verantwoording sitemap mail

Een Fransman op de weg had een beruchte naam: Ze hebben altijd overal de tijd voor, behalve achter het stuur, rijden als gekken en halen alleen maar in als het niet kan. En ze hebben altijd teveel gedronken.
Ook de franse weg was berucht. Overal waren onoverzichtelijke kruisingen waar iedereen voorrang leek te hebben. Alle wegen zaten vol enorme gaten, alleen goed te berijden in een deinende Citroën CS.

Maar het tij keert: Het aantal verkeersongelukken was erg hoog en de overheid is nu druk bezig dat aantal drastisch omlaag te brengen. Daarom is er nu veel meer politiecontrole op de Franse wegen en staan overal flitskasten. Ernstige overtredingen en dronken rijden wordt zwaar bestraft.
Ook de wegen worden aangepakt: Onoverzichtelijke kruispunten worden vervangen door rotondes, brede wegen worden smaller gemaakt om te hard rijden tegen te gaan. En de doorgaande wegen worden over het algemeen keurig onderhouden.

Maar die echte Franse D-wegen, gemaakt om met een 2CV heerlijk overheen te raggen, tussen de wijngaarden door golvend met het filterde zonlicht van de platanen en het snerpende geluid van de cigales, bestaan nog steeds.


D14 bij Cazouls, Herault

 


D14 bij Cessenon, Herault

 

Pech en andere rampspoed:

Er is geen wegenwacht in Frankrijk. Neem bij pech contact op met de ANWB centrale in Lyon, die een overzicht heeft van betrouwbare garages. Ze zorgen ervoor dat een "Depannage" truck van zo'n garage u komt ophalen.
In de grote plaatsen zijn garages van de meeste grote automerken. In dorpen is vaak wel een garage van één van de Franse merken, die eenvoudige zaken kunnen herstellen Door de specialistische electronica in uw auto kunnen die garages vaak niet veel meer aan uw auto doen. Een Franse auto is hierbij dus duidelijk in het voordeel.
Bij ruitbreuk vindt u in de grote plaatsen Carglass vestigingen, die uw ruit gratis vervangen of van een noodruit voorzien, omdat de meeste autoverzekeringen daar een contract mee hebben. De rekening wordt dan in Nederland met de verzekering verrekend. Check tevoren even met uw auto-verzekering.

Ook bij een aanrijding kan de ANWB u aangeven wat te doen. Bij alleen blikschade volstaat het invullen van het schadeformulier, waarna eventueel de "Depannage" truck komt om u weg te slepen. De Gendarmerie is vrijwel nooit genegen te verschijnen bij kleine aanrijdingen.
Bij aanrijdingen met gewonden belt u 112. U krijgt dan de regionale Brandweer (de Pompiers) aan de lijn, die ook Engels spreken. Spreek langzaam en duidelijk: Geef de plaats van het ongeval door (wegnummer, rij-richting en lokatie tussen 2 plaatsen), aard van het ongeval en hoeveel gewonden.
Zorg voor uw eigen veiligheid en blijf bij het ongeval tot de Brandweer of Gendarme er is.

Als u te maken krijgt met inbraak of vernieling aan uw auto, doe dan altijd aangifte bij een Gendarmerie-post. Die zijn in de kleinere plaatsen meestal maar op bepaalde tijdstippen open. Het maakt niet uit op welke post u aangifte doet, maar de post het dichtst bij de plaats van het incident is wel aan te bevelen, want de Gendarmie heeft er werk aan om uw aangifte naar de juiste eenheid te sturen - en daar kunnen ze wel eens geen zin in hebben, waarna u met een mooi Frans verhaal maar zonder aangifte weer buiten staat...

In Frankrijk zijn gele vestjes en gevarendriehoeken verplicht.

Snelheid:

Houdt u als buitenlander overal keurig aan de snelheid: 50 in de bebouwde kom - ook in dorpen die helemaal geen bebouwde kom lijken te hebben -, 90 op de buitenwegen en 110/130 op de autowegen.
De Gendarmerie te velde heeft namelijk een eigen allochtonenbeleid en daar maakt u deel van uit.

Voorrang:

Op hoofdwegen heeft iedereen voorrang, ook al ontbreken voorrangsborden. Soms is het verschil echter moeilijk vast te stellen tussen een hoofdweg en een secondaire weg.

Invoegen:

Fransen gaan er vanuit dat ze de ruimte krijgen om in te voegen. Snelheid maken doen ze pas na het invoegen en nooit op de invoegstrook.

Overtredingen:

Niet stoppen voor een stopbord, over een doorgetrokken streep rijden, doorrijden na een aanrijding en met drank op achter het stuur: Daarop staan strenge straffen, die in Frankrijk leiden tot het inleveren van punten of zelfs gevangenisstraf. Na 12 punten is het rijbewijs ongeldig. Omdat u dit als buitenlander niet kan worden opgelegd, wordt u direct gevraagd een standaard - hoge - geldboete af te rekenen.

Wegen


Pont de Normandie, Calvados

 

Er zijn 4 soorten wegen in Frankrijk:

De A-routes zijn Autoroutes, autosnelwegen, max. snelheid 130 km/u bij droog weer, 110 km/u bij regen. De meeste Autoroutes zijn tolwegen (péages).


Autoroute A75 - Viaduct de Millau, Aveyron

 

De N-routes: Routes Nationales zijn doorgaande routes, gratis, meestal 2-baans, soms ook 4-baans. Ze zijn berucht om hun verkeersongelukken. Meest voorkomende oorzaak is te hoge snelheid, verkeerd inhalen en keren op de weg. Op dergelijk wegen rijden ook fietsers en landbouwvoertuigen om het extra spannend te maken.
N-wegen slingeren zich van dorp naar dorp, waar de maximum snelheid van 50 km/u geldt.
De maximum snelheid buiten de bebouwde kom is 90 km/u, tenzij anders aangegeven.
Steeds meer N-wegen worden omgenummerd tot D-wegen, te herkennen aan het nummer 6 dat vóór het N-weg nummer komt
(bij voorbeeld: De N9 heet nu op diverse plaatsen de D609).

De D-wegen: Routes Departementales kunnen variëren van heel breed tot gevaarlijk smal.
De maximum snelheid is 90 km/u buiten de bebouwde kom.


D14 bij Cessenon, Herault

 

De C-wegen: Chemins of Routes Communales zijn eigenlijk veredelde karrensporen, niet geschikt voor doorgaand verkeer.

 

Rotondes

Frankrijk heeft de laatste jaren een rotonde-explosie meegemaakt. Zelfs op plekken zonder kruisende wegen worden rotondes (girotoires of rondpoints) ingezet om de snelheid te minderen.
Alle verkeer op rotondes heeft voorrang, aangegeven met een speciaal waarschuwingsbord.

Wegwijzers

Wegwijzers zijn overal in Frankrijk van hetzelfde soort:
Bovenaan wordt de eerstkomende plaats genoemd, onderaan de hoofdbestemming van de route.
De locatie van de borden is niet altijd optimaal: Soms ontbreken vooraankondigingsborden en staat het bestemmingsbord vrijwel onzichtbaar om een hoekje.

Blauwe borden met witte bestemmingen volgen de betaalde Autoroutes of wijzen naar de dichtstbijzijnde oprit. Afslagen op de Autoroutes (sortie) hebben een nummer. Handig is daarbij de Michelin Atlas Autoroutier 914, te verkrijgen bij de tankstations langs de Autoroutes.

Groene borden met witte bestemmingen volgen de tolvrije N-wegen. De N-wegen met lage nummers volgen vanuit Parijs grofweg de Autoroutes met hetzelfde nummer.
N-wegen met hoge nummers worden nu omgenummerd in D-wegen, omdat het beheer ervan overgedragen is aan de Regio.

Witte borden met zwarte bestemmingen volgen de lokale of D-wegen.

Groen-gele borden met het woord BIS erop geven de Bison Futé's aan, de omleidingsroutes van en naar de belangrijke toeristengebieden aan de zuid-en westkust en naar de Alpen. De bedoeling is dat op de rode- en zwarte dagen het verkeer op de autoroutes ontlast wordt door het vakantieverkeer over de Bison Futé routes te sturen. Er is een aparte Michelin kaart van.

 

 

Afkortingen als Z.A.E, Z.I, Z.A.C en dergelijke duiden op bedrijven- en industrieterreinen.
C.C. betekend Centre Commercial, de grote winkelcentra buiten de steden.

De stad- en dorpscentra worden aangegeven met Centre Ville.
"Alle richtingen" heet Toutes Directions.
"Andere richtingen" heet Autres Directions.

Informatie op de autoroutes


Autoroute A75, Auvergne

 

Op de meeste tolwegen is op de radiofrequentie FM 107.7 de Autoroute Info te ontvangen met in het frans en in het engels meldingen over ongevallen en vertragingen.

Dynamische verkeersinformatieborden boven de weg geven tijd en soms temperatuur aan.
Ook staat er soms een advies om de banden op te pompen ( Gonflage pneu ) , u aan de snelheid te houden ( Vitesse ) en de autogordel om te doen ( Ceinture ). Dit zijn de onschuldige meldingen.
Als er problemen zijn op het wegvak voor u is er sprake van een file: Bouchon . Dat kan zijn door een ongeval ( Accident ) of een wegwerk ( Traveaux ).
Er kan ook voor sterke wind ( Vent ) of regen ( Pluie ) worden gewaarschuwd. Bij regen is maximum snelheid 110 km/u.

In Parijs wordt op die borden aangegeven in hoeveel minuten u van de ene kant naar de andere kunt komen. "A1 -> BP 11 min." wil zeggen dat u in 11 minuten van dat punt op de A1 naar de Boulevard Périphérique (BP) gaat rijden.

Bij de opritten van de autoroute wordt de verwachte drukte op de wegvak aangegeven met 4 kleuren. Groen is normaal, Geel/oranje is druk, rood is zeer druk en zwart is overvol. De rode en zwarte dagen zijn elk jaar precies bekend: Het eerste weekend van juli, het eerste augustus weekend en het laatste weekend voordat de scholen weer beginnen (in de eerste week van september).


Parijs, Boulevard Périférique

Tol (péage)

De tolwegen in Frankrijk zijn een goed voorbeeld van publiek/privaat eigendom. De wegen zijn eigendom van een aantal bedrijven (zoals SANEF - Societe de Autoroutes du Nord et Est de France - en ASF - Autoroutes de Sud de France), die weer staatseigendom zijn.

De tolwegen garanderen een bepaald serviceniveau: Om de 10 a 20 kilometer is een parkeerplaats (aire) met een WC en een telefoon en om de 30 à 40 kilometer een aire met tankstation en meestal ook restauratieve voorzieningen. Er zijn ook aires met hotel, picknickplaatsen, kinderspeelvoorzieningen (jeux d'enfants) en hier en daar ook mogelijkheden om zonder de tolweg te verlaten een bezienswaardigheid te bezoeken (vanaf de Aire de Château de Salses aan de A9 kan het kasteel van Salses bezocht worden).

De aires zijn soms dorpjes op zich, maar trekken ook veel criminaliteit aan. Let altijd goed op als u op een aire parkeert. Sluit alles goed af en houdt waardevolle spullen uit het zicht. Ook als u rond de auto blijft moet u attent zijn op gauwdiefjes - soms kleine kinderen, die erop getraind zijn heel snel iets uit uw openstaande auto te pikken, terwijl u aan de andere kant staat. Zeer gewelddadige overvallen met zware wapens zijn geen zeldzaamheid, al hebben die het meestal op autobussen en vrachtwagen gemunt. In de auto of caravan overnachten op een aire zonder tankstation is ten zeerste af te raden.


Autoroute A71, Aire de Alliér, Alliér

 

De toegang tot de tolwegen lopen via de tolstations (gares de péage). Boven de kaartautomaten staan 3 soorten borden: Groene pijl (open voor iedereen), rood kruis (dicht) en een oranje T. Dat is de toegang voor auto's met een electronisch betaalkastje wat je tegen een abonnementsprijs kunt huren. Buitenlanders hebben niets te zoeken onder het oranje T-bord.

Bij het verlaten van de tolweg moet afgerekend worden. Ook daar weer de groene pijl, het rode kruis of de oranje T, maar ook een oranje achthoek - alleen voor vrachtwagens - en een blauwe "CB" aanduiding. Bij die laatste kan met credit card (" Carte Bancaire") worden betaald.
Bij de groene pijl is een bemand hokje, waar cash of met creditcard kan worden betaald.
Wie per vergissing in de rij tussen de vrachtauto's komt wordt weggetoeterd.
Wie op drukke dagen geld of Credit Card op de grond laat vallen kan rekenen op applaus in de lange rij wachtenden.


Autoroute A75 - peage bij Viaduct de Milllau